Brugsenip paasissutissanik atueriaasia

Brugsenip ilaasortanut pilersaarusiaani paasissutissanik nalunaarsueriaaseq atueriaaserlu

Juunip 1-iat 2018-imit atuuttut

1. Tunngavik

Brugsenip ilaasortanut pilersaarusiaat Coop Danmark A/S suleqatigalugu ingerlanneqarpoq.

Brugsenip ilaasortanut pilersaarusiaanut ilaapput:

  • Ilaasortanut korti tigussaasoq elektroniskiusorlu saniatigut kortitaqarsinnaasut assigiinngitsunik ilaasortatut iluanaarutissarsissutaasinnaasut.
  • Divi Plussi-nnanneq Brugsenip pisiniarfiini arlaannaanniluunniit pisiniarnermi.*
  • App-i inummut namminermut naleqqussagaq nammineq isissutissamik kodeqarfigisaq.
  • Pilersaarutit inummut naleqqussakkat kissaatigisat malillugit pisalerneqarsinnaasut pisarunnaarneqarsinnaasullu.

Paasissutissanik inummut tunngasunik suliarinninneq inatsisinut (personadatalov-imut) naapertuuttumik pisarpoq. Inatsisit taakku saniatigut Brugseni tullertut paasissutissanik akisussaaffiginnittuuvoq.

Pisinermut uppernarsaatit pillugit paasissutissat ilaasortanik pisianik profilinut assigiinngitsunut immikkoortiterinermut atorneqartarput:

  1. Ilaasortaanermut kortit imlt. Brugseni app-it pisininni scannertittarpat.
  2. Pisininnut uppernarsaatit pillugit paasissutissat Brugsenimi databasemut katersorneqartarput.
  3. Pisisartunut allanut ilinnut assingusunut ilanngullutit immikkoortiterneqassaatit.
  4. Pisianik profili illit toqqarlutit attaveqarnissamut neqerooruteqarnissamullu atorneqartarput.

* Pisiassat kiffartuutissallu aalajangersimasut, soorlu spil-it, tupatugassat nakorsaatillu, Divi Plussi-nnassutaaneq ajorput.

2. Paasissutissanik nalunaarsuineq

2.1 Illit pillugit, inoqutigiit pillugit soqutigisallu pillugit paasissutissat

Brugseni-mi ilaasortanngornermi paasissutissiissutigineqarsimasut tamarmik nalunaarsorneqartarput. Ilaatigut makku nalunaarsorneqartarput: Ateq, najugaq, telefonnnormu, inuuik, e-maili, pisiniarfigisartagaq kiisalu inoqutigiit soqutigisallu pillugit paasissutissat.

Ilaasortat kajumissaarneqarput nammineq pillutik qulakkeertaqqullugu inuk pillugu inoqutigiillu soqutigisallu pillugit paasissutissat nalunaarsorneqarsimasut tamarmik eqqortuunissaat pisariaqaraangallu nutartertaqqullugit.

Nutarterisoqarsinnaavoq Brugseni app-i aqqutigalugu imlt. Ilaasortanik sullissivimmut medlemsservicegl@knb.gl-imut allalluni.

2.2 Pisiat pillugit paasissutissat

Ilaasortaanermut kortinik kortinillu tamatumunnga atasunik Brugseni-mi atuinerit tamarmik nalunaarsorneqartarput.

Ilaasortaanermut korti kortilluunniit tamatumunnga atasut pisinermut tunngatillugu atorneqaraangata sumi qaqugukkullu atorneqarnersut, suut pisiarineqarsimanersut qanorlu akilerneqarsimanersut nalunaarsorneqartarpoq.

3. Paasissutissanik atuineq

3.1 Pisianik paasissutissat

Pisianik paasissutissat ilaasortaanermut kortimi kortinilu tamatumunnga atasuni nalunaarsorneqarsimasut ilaasortap qanoq Divi Plussi-ssaqartigineranik ilaasortatullu allanik qanoq iluanaarutissaqartigineranik naatsorsuinissamut atorneqartarput. Paasissutissat taakku ilaasortap Brugseni app-i aqqutigalugu ingerlaavartumik alakkarsinnaasassavai.

Pisiassanik ataasiakkaanik pisinermik paasissutissat inuk pillugu inoqutigiillu soqutigisallu pillugit paasissutissanut tunniunneqarsimasunut ilagitillugit atorneqartarput ilaasortap pisianik profilimut aalajangersimasumut immikkoortinnissaanut. Tamanna ingerlaavartumik pisarpoq.

Ilaasortaq ilaasortaanermut normuni kodelu isissutissani atorlugit Brugseni app-imut iseraangat neqeroorutinik nuisoqartassaaq. Neqeroorutit katiterneqarnerat ilaasortaasup pisianik profilianit aamma nammineq pilluni inoqutigiillu soqutigisallu pillugit paasissutissanit tunniussaanit sunniuteqarfigineqarsinnaapput.

Aammattaaq ilaasortat taakkualu pisiaat pillugit paasissutissat Brugsenimit statistikilerinermut atorneqartarput atuisartut pissusiinik paasisaqarnerujumallutik, pisiniarfinnik pisiassatullu qinigassanik neqeroorutinillu ineriartortitsillutillu pitsanngorsaaniarlutik, aamma tuniniakkanik misissuinermik suleqatigisanik suliarinneqateqarniarlutik paarlaateqatiginninniarlutillu.

Paasissutissat taamaallaat inunnut aalajangersimasunut atassuserneqarsinnaanngitsut paarlaateqatigiissutigineqartarput.

3.2 E-maili

E-maili paasissutissiissutigineqarsimasoq linkimik atulersitsisussamik, kodenik isissutissanik, nalunaarutinik peqatigiiffimmeersunik – ilaasortallu immikkut akuersisimappat – neqeroorutinik Brugsenimeersunik imaluunniit (imm. 3.1-imi nassuiarneqartutut) ilaasortanut pilersaarusiamik suleqatigiissutiginnittuneersumik nassiussinissamut atorneqartarpoq.

4. Paasissutissat allanut tunniunneqarneq ajorput

Taamaallaat Brugseni aamma Coop Danmark A/S paasissutissanik imm. 2-mi eqqaaneqartunik atuisinnaapput. Paasissutissat Brugseniunngitsumut Coop Danmark A/S-iunngitsumulluunniit ingerlateqqinneqartarneq ajorput ilaasortaasoq akuersisimatinnagu. Oqartussaassuseqartumulli ingerlatitseqqiisoqarsinnaavoq inuit tamat ajunnginnissaat eqqarsaatigineqartillugu imaluunniit eqqartuussisup aalajangiinera tunngavigalugu, soorlu inatsimmik unioqqutitsisoqarsimaneranik paasiniaasoqartillugu. Neqeroorutit, nutaarsiassat ilaasortatulluunniit iluanaarutissat suleqataasuneersut Brugseni aqqutigalugu ilaasortanut nassiunneqartuaannarput.

Ilaasortaq aalajangerpat suleqataasumit neqeroorummik atuiniarluni ilaasortaasoq suleqataasumut sullissatut toqqaannartumik attaveqalissaaq, suleqataasorlu paasissutissanik ilaasortaasup suleqataasumut toqqaannartumik tunniussaanik nammineq nalunaarsuinissamut periarfissaqalissaaq.

Brugsenip suleqataasunut piumasaqaateqartarput akisussaasseqarpalaartumik paasissutissanik atueriaaseqarnissamik.

5. Nammineq paasissutissaatinik paasisimanninneq

Brugseni app-i aqqutigalugu ilaasortaanermut normu kodelu isissutissaq atorlugit isernikkut ilaasortaasup nammineq paasissutissaatini takusinnaavai (pisiassat ataasiakkaat pisiani pillugit paasissutissat kisiisa pinnagit).

Paasisaqarnerujumalluni ukununnga attaveqartoqarsinnaavoq:

Brugseni Ilaasortanik sullissivik
Aqqusinersuaq 4, 2 th.
Postboks 1092
3900 Nuuk

Mail: medlemsservicegl@knb.gl
Telefoni: 36 35 00

Attaveqaraanni Ilaasortanik sullissiviup piumasaqaatigissavaa uppernarsaatissaqarnissaq paasissutissat eqqortumut tunniunneqarnissaat qulakkeerniarlugu.

Paasissutissat Brugseni app-i aqqutigalugu ilaasortaasup pisinnaasaasa saniatigut paasissutissanik allanik piniarnermi akileeqqusisoqartarpoq. Akiliissutigeqquneqartup annertussusia Ilaasortanik sullissivimmi paasissutissiissutigineqarsinnaavoq.

6. Paasissutissanik piiaaneq

Inuk nammineq pillugu inoqutigiinnillu soqutigisanillu paasissutissat peerneqarneq ajorput, sulili ilaasortaasoqartillugu nutarterneqartarput.

Pisiat pillugit paasissutissat pisiarineranit kingusinnerpaamik ukiut tallimassaata naareernerani peerneqassapput.

Ilaasortaajunnaarnermi paasissutissat tamarmik inatsisit naapertorlugit toqqorsimasariaqanngitsut peerneqartarput.

7. Isumannaallisaaneq

7.1 Brugseni-mi Coop-imilu

Brugseni aamma Coop Danmark A/S Datatilsynet-p paasissutissanik inummut namminermut tunngasunik, suliffeqarfinnit privatinit pigineqartunit Datatilynet-mut nalunaarutigineqarsimasunik, suliarinninnermut isumannaallisaanermi malittarisassiaanik eqqortitsipput. Assersuutigalugu paasissutissat taakku taamaallaat sulisunit immikkut akuerisaasunit atorneqarsinnaapput. Paasissutissat avatangiisini immikkut isumannaallisakkani toqqorsimallutillu suliarineqartarput. Paasissutissanik Brugsenip iluanaarutinik pilersaarusiaaniittussanik suliarinnittartut isumannaallisaanermut aalajangersakkanik assingusunik naammassinnittariaqarput.

Paasissutissanik ilaasortaasup qarasaasiaata Brugsenillu akornanni aallakaatinneqartarput SSL-krypterigaallutik.

7.2 Ilaasortamut innersuussutit

Brugseni app-imut kode isissutissaq nammineq atugassaq atorlugu ateq, najugaq Divi Plussi-nillu katersat il.il. pillugit paasissutissat takuneqarsinnaapput. Ilaasortaasoq kajumissaarneqarpoq nammineq paasissutissaatiminik illersueqqullugu kodemik isissutissaminik nammineq atugassaminik susassarinngitsunut ingerlatitseqqiinnginnermigut.

Ilaasortat marluk inoqutigiinni ataatsiniittut ilaasortaanermut kontotik ataatsimuulersikkusunikkit paasissutissat takusinnaavaat kode namminneq isissutissartik atorlugu.

E-mailit nassiunneqartut nalinginnaasumik krypterigaaneq ajorput. Ilaasortaasup akisussaaffigaa e-mailini akuerisaanngitsunit atorneqannginnissaa.

8. Allannguineq

Akuersinermik nalunaarutinik paasissutissanilluunniit atueriaatsimik allannguisoqartillugu atuisut isilernerminni paasitinneqassapput allannguutinillu akuersinerminnik paasititsisariaqassallutik.

Aqqusinersuaq 4, 2 th. P.O.Box 1092 3900 Nuuk
T: +299 36 35 00 
CVR 15787406

Kalaallit Nunaanni Brugseni pisianik utertitsisinnaasarpoq, imaluunniit aningaasartai utertissinnaasarpai pisinermiit ullut 14-it qaangiutsinnagit pisinermut uppernarsaat utertitsiniarnermi ilanngullugu takutinneqartillugu. Pisiaq ammarneqarsimassanngilaq.
Nioqqutissat nerisassat ilaanngillat.

Kalaallit Nunaanni Brugseni bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon.
Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer.

© Copyright 2021 · Kalaallit Nunaanni Brugseni 
Cookies og privatlivspolitik

Følg Brugseni