Følgende kandidater stiller op til Brugsenis bestyrelse

I følgende afsnit kan du læse mere om, hvem der stiller op til Kalaallit Nunaanni Brugsenis bestyrelse i 2024. Hver kandidat har meldt sit kandidatur i forhold til virksomhedens vedtægter. Læs om de enkelte kandidater, så du er klar til at afgive din stemme.

Du afgiver din stemme digitalt i Brugseni app’en ved at klikke på den grønne boble på forsiden. Det er kun medlemmer fra valgkredsene “Nuuk” og “Qaqortoq/Maniitsoq” der har mulighed for at stemme ved dette valg.

Vigtigt: For at kunne afgive din stemme i valgkredsene, skal du inden den 1. april i din profil i Brugseni app’en have valgt den rette tilhørsbutik. (Se i menuen ”Mere” nederst til højre i Brugseni app’en og vælg ”Profil”. Under ”Personlige oplysninger” kan du vælge tilhørsbutik.)

Valget finder sted fra den 1. til 15. april.

Tryk på kandidatens navn og læs mere om den enkelte.

Nuuk


Hvis du ønsker at blive en del af BIS, skal du stille op som kandidat ved lokalmødet. Ved lokalmødet bliver alle medlemmer af BIS valgt ind gennem de medlemmer, der er mødt op.

 

Anguniakkama ilagissavaat siulersuisuunerit sagqumilaarnerunissaat, soorlu illogarfinni Brugseneqarfiusuni ilaasortanik ataatsimiisitsisarnikkut.

Aammalu Brugseneqarnerup ilumut Kalaallit Nunatsinni najugaqartunit pisiniartarnit pigineqarnerata uppernasartarnissaa, massakkummi pisiniartartorpassuit isumaqarput Nunatsinni Brugsenit COOP-imit piginegartut.

Kalaallit Nunaanni Brugsenip ilinniartoqarnikkut ingeriaterigai pitsaasut tapersersorluarneqassapput, nunaqavissut piniarfinni sulisussatut aqutsisussatullu perusunnarnerugamik.

Nunatsinni Brugseneqarnerup siammasissuunissaa pingaaruteqarpoq, llulissani Brugseneqaleqqinneq iluatsilluartog assersuutissaqqippoq. Siammasissumik inissisimanerup pitsaaqutaasa ilagaat piniarfinnut allanut angisuunut unammillersinnaassuse q patajaannerusoq.

Allaffimmiutut aammalu sulisunik aqutsisutut ilinniaqarpunga.

Ukiorpassuarni timersornikkut pegatigiiffilerinermik aammalu Kattuffilerinermik ingerlataqarpunga, ilaatigut Atorfillit Kattuffianni siulersuisuini ilaasortaallunga, Volleyballertartut kattuffianni siulittaasuullunga, Timersoqatigit kattuffianni suleqataasarlunga.Jeg stiller op til Kalaallit Nunaanni Brugsenis, KNBs bestyrelsen

Jeg brænder for bestyrelsesarbejdet. Det gør jeg fordi Brugseni er 100% eget af det grønlandske folk og fordi Brugseni tilbyder diviende til sine medlemmer, samt at Brugseni via sine vedtægter tilbyder lokalråd BIS giver mulighed for at øge kontakt til Brugsenis kunder og lokale organisationer eller foreninger, for at sprede gode initiativer der gavner samfundet.

Til daglig styres KNB af direktionen. Bestyrelsen er ansvarlig for og sætter rammerne og grundlaget til direktionens arbejde og har ansvaret for at sikre KNBs drift og økonomi køres forsvarligt og i overensstemmelse selskabsloven, samt for at sikre at KNB drives med strategier.

For eksempel har KNBtaget medansvar til agere, i et globalt samfund i bæredygtighedens navn ved at arbejde for 3 af FNs 17 mål inden 2030. Disse 3 mål er:

3 Sundhed og trivsel, her arbejder Brugseni for sunde alternativer til sine kunder samt arbejder for at fremme folkesundhed med sine samarbejdspartnere.

4 Kvalitetsuddannelse, her skabes opkvalificering, læring og udvikling af KNB’s elever, medarbejdere og ledere.

12 Ansvarlig forbrug og produktion, hvor Brugseni digitaliserer tilbudsaviser og mindsker papirforbrug internt samtidig arbejder Brugseni for at præge genanvendelse af affald.

Endvidererarbejder vi for nye tiltag omkring bæredygtig udvikling fordi vi følgermed i udviklingen ude i verden.

God valg.

Ansvarlighed og bæredygtig udvikling

Mit navn er Avijâja Rosing-Olsen og jeg er uddannet kandidat i Statskundskab, og arbejder som specialkonsulent inden for klima. Jeg sidder i Brugsenis bestyrelse for femte år, hvoraf jeg har været bestyrelsesformand i snart tre.

Jeg stiller op til Brugsenis bestyrelse fordi jeg brænder for ansvarlighed og bæredygtig udvikling i Brugseni. Brugseni er nemlig ikke alene en detailvirksomhed, men et samlingspunkt, hvor der er plads til alle. Vores virksomhed tager afsæt i stærke grønlandske værdier, som skinner igennem i de beslutninger, som træffes.

Brugseni er frontløber inden for mange områder: Samfundsansvar, bæredygtighed og digitalisering. Det skal vi blive ved med at være. Der er også områder hvor vi skal stå stærkere. Bl.a. ved at sikre at der skabes en bro mellem erfarne kolleger, og nye, unge kræfter som kommer ind med friske øjne. Bliver jeg valgt ind vil jeg fortsat arbejde for at styrke bæredygtighedsagendagen. For mig er bæredygtighed mange ting. Det handler bl.a. om at sælge lokalt producerede varer, folkesundhed, sikre uddannelse af fremtidens ledere og at passe på vores natur og klima.

Jeg er uddannet generalist, men har opnået forretningsforståelse og kendskab til detailhandlen igennem mine fem år i Brugseni. Jeg arbejder struktureret, strategisk og har en analytisk tilgang til løsning af udfordringer. Brugseni har i dag knap 29.000 medlemmer. Dem har vi et ansvar overfor. Jeg vil være med til at bringe Brugsenis stolte arv videre og være medansvarlig for at sikre, at Brugseni udvikler sig og fortsat trives og eksisterer mange år ud i fremtiden.

 Jens-Erik Kirkegaard, Bachelor i Erhvervsøkonomi.

Gode priser til kunderne

I min valgkampagne til Brugsens bestyrelse i Grønland fokuserer jeg på at Brugseni fortsat tilbyder de bedste priser til kunderne, hvilket sikrer, at de får mest muligt ud af deres indkøb og støtter deres lokalsamfund. En bestyrelse i detailhandelen kan sikre gode priser til kunderne ved at forhandle gunstige indkøbsaftaler med leverandører, påvirke forsyningskæder, eksempelvis RAL´s sejlplan, så spild minimeres og omkostninger minimeres samt vedtage en politik om at give besparelser videre til kunderne. Dette sikrer, at madvarer forbliver overkommelige og tilgængelige for alle forbrugere.

Den gode arbejdsplads.

Jeg vil sætte også fokus på at skabe og sikre Brugseni fortsat, er et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og elever. Sikre, at medarbejdere trives og føler sig værdsatte, da jeg mener, at glade medarbejdere giver den bedste service til Brugseni´s kunder.

Bæredygtighed beskytter naturen.


En sund forretningsdrift og bæredygtighed. Bæredygtighed økonomisk og miljømæssigt.
Jeg vil arbejde for at Brugseni fortsat forpligter os til at drive vores virksomhed på en måde, der respekterer og beskytter naturen bedst muligt. Dette indebærer at træffe bæredygtige beslutninger om vores forsyningskæde, minimere vores miljømæssige fodaftryk og støtte lokale initiativer til naturbeskyttelse. Ved at stemme på Jens-Erik Kirkegaard til bestyrelsen kan Brugseni´s medlemmer være med til at forme Brugsens fremtid og sikre, at Brugseni fortsætter med at være en pålidelig og bæredygtig ressource for vores lokalsamfund.

Jeg ønsker dig et godt valg.

Stem på: Jens-Erik Kirkegaard

Mit navn er Juannannguaq J. Jensen, og jeg skriver til jer i håbet om at blive en del af Brugsens bestyrelse. Min baggrund spænder fra arbejde som butiks- og kontorassistent, til lærer, og nu til studier inden for jura. Min erfaring som tidligere bestyrelsesformand i Sisimiut og senere som medlem af BIS Nuuk har givet mig et solidt fundament og en dyb forståelse af de udfordringer, vores butikker står overfor, og de muligheder vi har for at forbedre dem til gavn for vores lokalsamfund.

En af mine kernevisioner for vores butikkers fremtid er at genoplive og styrke BIS medlemmernes rolle, så de igen bliver nøglespillere i styringen af vores lokale butikker. I de senere år er BIS’erne i stigende grad blevet set som underholdningsklubber snarere end som de aktive medlemsdrevne organisationer, de oprindeligt var tænkt som. Denne udvikling har medført en distance mellem medlemmerne og butikkernes daglige drift, hvilket har begrænset vores fælles potentiale for at gøre en positiv forskel i vores samfund.

Jeg tror på, at en genaktivering af BIS medlemmernes engagement i butikkernes ledelse kan bringe flere perspektiver og idéer til bordet, hvilket vil styrke vores fællesskab og butikkernes succes. Ved at invitere lokale medlemmer til aktivt at bidrage og deltage i beslutningsprocesserne, kan vi sikre, at vores butikker afspejler vores lokalsamfunds behov og ønsker. Dette inkluderer alt fra sortiment og service til bæredygtighedsinitiativer og lokale leverancer.

Min vision indebærer også at styrke kommunikationskanalerne mellem butikkerne og medlemmerne, så der er en løbende dialog om butikkernes udvikling og medlemmernes forventninger. Det er essentielt, at vi lytter til og involverer vores lokale medlemmer, da det er dem, vi er her for at tjene.

Som kandidat til Brugsens bestyrelse er jeg dybt engageret i at arbejde for denne vision og tror på, at vi sammen kan genoplive BIS’ernes oprindelige rolle som hjørnestenene i vores butikkers og samfunds velbefindende. Jeg ser frem til muligheden for at bidrage med min erfaring og passion for at gøre denne vision til virkelighed.

Med venlig hilsen, Juaannannguaq J. Jensen

Brugsen Nuummi siulersuisunut qinigassanngortippunga, isumaqarama atuisutut Brugsennimullu atuisunullu annertuumik sutigut tamatigut suleqataanikkut suliniuteqarsinnaallunga.
Brugsenimi sapinngisara tunngavigalugu atuisunut pitsaanerpaamik sullisserusuppunga. Pisiassat peqqinnarnerusut pisiassaanissaat sulissutigissavara. Pisiniarfik atuisunut atoruminartuussaaq, inissaqarluartoq tujorminanngitsorlu, iserlugu kajunminnartoq.

Akit nalimmassarluakkat inuiaqatigiinnut aningaasaqarnikkut nammanneqarsinnaasut, soorunami aamma Brugsen naammaginartumik aningaasaqarnera isumannaatsuussaq.

Taamatut naatsumik anguniakkakka ilannguppakka.

Ludvig Hansen
Tlf 527775

Mit navn er Maja.

Jeg er 27 år og til hverdag studerer jeg jura på Ilisimatusarfik. Derudover arbejder jeg i Grønlandsbanken som kontrolsupporter. Jeg er født i Ilulissat og er opvokset i Danmark og forskellige steder i Grønland. I 2019 færdiggjorde jeg min uddannelse som privat kunderådgiver gennem Grønlandsbanken og har efterfølgende valgt at læse jura. I takt med at min viden om samfundsstruktur er blevet bredere, er det faldt i min interesse at skulle være med til at udvikle vores land i forskellige aspekter, blevet til. Det hele startede da jeg deltog i den første nakuusa i 2011, som blev afholdt i Ilulissat. Siden er jeg begyndt at følge med i hvad der sker i omverden og hvordan handel udvikler sig i vores land og i omverden. Mine erfaring og viden, mener jeg kan bidrage, hvis jeg skulle blive en del af Brugsenis bestyrelse. Jeg vil gerne arbejde for at udbud på vare er billigere, grønnere og til gavn for alle. Som person er jeg udadvendt, går op i vores land og er løsningsorienteret.

Tak, Maja

Jeg opstille til bestyrelsen i Brugsen A/S, en betydelig detailvirksomhed her i Grønland. Jeg ser frem til muligheden for at bidrage til virksomhedens strategiske retning. Brugsen har allerede tydeligt markeret sit samfundsansvar og forpligtelse til bæredygtighed. Det er vigtigt, at vi fortsat prioriterer samfunds og kulturpåvirkning, samtidig med at overvejer at udvide vores indflydelse internationalt ved at følge Agenda 2030 eller FN’s verdensmål. Alternativt kunne vi også overveje at udvikle vores egne mål

Hej, mit navn er Nasaitsorluarsuk Daorana, og jeg er 32 år gammel. Jeg er studerende ved Ilisimatusarfik, hvor jeg læser erhvervsøkonomi. Tidligere har jeg studeret handel og økonomi ved GUX Qaqortoq, og jeg har også en afsluttet uddannelse som butiksassistent. Jeg opstille til bestyrelsen, da jeg finder det spændende at være med til at skabe værdi og bidrage til virksomhedens udvikling og strategier og vækst.

Jeg stiller op til bestyrelsen, da jeg tror på min evne til at finde løsninger gennem strategisk planlægning og langsigtede strategier, der vil være til gavn for virksomheden i fremtiden. Jeg stræber efter at sikre en bæredygtig vækst, der imødekommer ejernes mål samt at forbedre nøgletal såsom overskudsgrad, afkastningsgrad og andre relevante indikatorer. Særligt i betragtning af Brugsens rolle som dagligvarebutik, anser jeg aktivernes omsætningshastighed, og hvor effektivt inventaret genererer indtægter, som afgørende for virksomhedens succes, og budget, hvordan investering skal fortages

Operationelle spørgsmål: leverandørsamarbejd, der er nogen virksomheder som laver kvantumsrabat, skal vi udnytte dem? Hvad er bedst for virksomheden? Hvordan kan vi have bedste Kundeservice.

Risikostyring: hvad for en strategi skal vi brug til at håndtære risici, og identifikation og vurdering af risici der påvirker drift og strategi.

Personale og ledelsesmæssige spørgsmål: Diskussion af ledelsesstukture, ansættelsespolitik, talentudvikling, løn og personaleforhold samt medarbejdernes trivsel. Har personale basic behov har de motivationsfaktor i arbejdspladsen

Complaince og juridiske spørgsmål: Gennemgang af lovgivningsmæssig, overholdelse af virksomhedens retningslinjer og virksomhedenspolitik og regulatoriske krav og eventuelt juridiske jf Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) §115 Bestyrelsesopgaver

Relationer: Drøftelse af kommunikation til interessenter som aktionærer, kunder, medarbejder, leverandører, samfundet Innovation og teknologi: evaluering af nye teknologi, forskning og udvikling, innovation i produkter tjenester samt investeringer i teknologiske løsninger. Da møder kan også omfatte diskussioner om markedsudvikling og konkurrencesituation, kundetilfredshed, udvikling og andre virksomhedens performance og succes ville jeg være spændt på hvilken emner kommer til at være hvis bestyrelsesmøde sker, og kommer an på virksomheden specifikke behov og udfordringer og dagsordenen kan ændre fra møde til møde. Jeg glæder mig til at høre fra jer og have en god valgs dag for den nye kommende bestyrelse

Med Venlig hilsen Nasaitsorluarsuk Daorana

Maniitsoq/Qaqortoq


Hvis du ønsker at blive en del af BIS, skal du stille op som kandidat ved lokalmødet. Ved lokalmødet bliver alle medlemmer af BIS valgt ind gennem de medlemmer, der er mødt op.

 

Jonna Jakobsen Olsen-mik ateqarpunga  Narsaq-mi inunngorpunga, Qasigiannguani peroriartorlunga, 57-nik ukioqarpunga, ueqarpunga, Maniitsumi najugaqarfimmi Elisibannguami tullersortitut sulisarpunga,

Brugsen-nimi ulluinnarni aqutsisunut qinigassanngortippunga makku Suleqataaffigerusullugit: 

 • Pisisartut peqqinnartunik mingutsitsinngitsunik nungusaataanngitsunik tunngavilinnik pisiassanik pisiassaqartuarnissaat.

 • Kalaallit tunisassiaasat Brugsenimi pisiarineqarsinnaanissaanut aqqutissiueqataaneq

 • Soorlu atuakkiat eqqumiitsuliat assigisaallu stregkodelersukkat piujuartitsinermillu tunngavilimmik suliat – aammalu nerisassiat

 • Brugsenimut tunisassiarerusutanut ilitsersuutinik peqanngippat suliaqassuugut aqqutissiuussiniassagatta kalaallit tunisassiaannik amerlisaanissamut

 • Brugseni tamanut pisiniarfigiuminartuussaaq aamma akissaatikinnernut.

 • Nerisassanik eqqaavallaannginnissaq aqqutissiuutissavarput piffissaatillugu neqeroorutitigut.

 • Nunaqqatitsinnut/Pisisartunullu susassaqartitsilluni nuannaaqatiginissai sulinermut kivitseqataarusuppunga.

 • Brugseni siuariartortuarnissaa ineriartortuarnissaalu suliniutigerusuppara. Nunatsinni Brugseni nukittooq pisariaqartikkatsigu.
 • Inuiaqatigiinni nukiit pigeriikkagut atorlugit kivitseqataarusuppunga.

 • Siulersuisuni ilaasortaanermi pisiniartartut Brugseni-mut ilaasortat qanimut suleqatiserivakka, oqartussaassuseq annertunerpaaq tassaniikkami.

 • Suleqatigininnikkut pisisartut pisariaqartitaat suliniutigerusukkakkit.

 • Brugseni-mi ilaasortaq kinaagaluartorluunniit peqataatinneqartutut misiginissaa pingaartippara.

 • Isummat assigiinngittut atorluarlugit inuiaqatigiinnut ajunnginnerusumik alloriarnissamut aqqutissiuusseqataarusuppunga.

 • Nutaanik eqqarsarsinnaanerit aqqutissanik nutaanik ammaassisarput, maliguutiinnarnanga isummanik allanik naapigiaasinnaasutut eqqarsartarpunga. Soorlu meeqqanut kurve ajattuartakkanik peqalernissarput.

 • Brugseni-p ullutsinnut naleqquttumik pissutsinut malinnaanissaanik suleqataarusuppunga. Soorlu Atisat ullutsinnut naleqqunnerusut pigilernissaat.

 • Brugsen-imi Café issiavissaqarnerusoq

 • Qinersilluarnissannik kissaappakkit, siulersuisuni qineqqusaarninni anguniakkakka isumaqatigigukkit taava atera Jonna Jakobsen Olsen allallugu qininnga.

Inussiarnersumik qinersilluarisi

Jonna Jakobsen Olsen

Sammen mod en bæredygtig fremtid for Grønland

Jeg hedder Mogens Fontain og er uddannelseschef ved Campus Kujalleq og jeg genopstiller til bestyrelsen for Kalaallit Nunaanni Brugseni, med et fast blik på vores fælles vision:
“Sammen tør vi gå nye veje og udvikle vores land”. Med en stærk baggrund indenfor ledelse, bæredygtighed og lokalsamfundsudvikling er jeg klar til at bidrage aktivt til Brugsenis frem-tidige succes. Mit mål er at styrke vores fællesskab, fremme bæredygtighed og sikre, at vi tør gå nye veje for at udvikle Grønland.

Kalaallit Nunaanni Brugseni er Grønlands bedste fødevarebutik og mestrer det daglige for-syninger af forbrugsvarer til os kunder og medlemmer. Jeg har siddet som bestyrelsesre-præsentant i 6 år, hvor de første 4 år var som lokalrepræsentant og siden som bestyrelses-medlem i 2 år. Jeg mener, at jeg er blevet endnu bedre som bestyrelsesmedlem igennem årene og har dermed udviklet mine kompetencer.

Hvilke hovedområder kan jeg bidrage med?

1. Fremme Bæredygtighed: Vi skal sætte nye standarder for bæredygtighed i detailhande-len i Grønland. Det betyder at fortsat skal arbejde for reduceret plastikforbrug, mindske import af dåser m.m., fremme af lokale fødevarer og støtte til bæredygtige fiskeri- og jagt-praksisser. Dette vil ikke kun beskytte vores unikke natur, men også skabe stærkere bånd til vores lokalsamfund. Jeg støtter om KNB’s fortsatte arbejde med FN’s 17 verdensmål med at fremme bæredygtighed herunder folkesundhed, uddannelse, miljøansvarlighed m.m.

2. Innovation i Detailhandel: Vi skal forsat være forrest i digitaliseringen og moderniserin-gen af detailhandelen. Dette inkluderer udvikling af online shopping muligheder og digitale løsninger, der gør det lettere for vores kunder at handle hos os, uanset hvor i Grønland de befinder sig. Vi skal forsat klæde vores dygtige BIS medlemmer til kundepleje og dermed opnå din deltagelse i vores kendte årsaktiviteter.

3. Udvikling af Lokalsamfund: Styrke samarbejdet med lokale producenter og kunsthånd-værkere for at udbygge sortimentet af lokale produkter i Brugseni. Dette skaber jobs i lokal-samfundene og giver kunderne adgang til unikke grønlandske produkter. Vi investerer i lo-kalsamfundet netop for økonomien forbliver lokalt eller i landet. Husk, at det er dig som er medejer af Brugseni lokalt i Qaqortoq, Maniitsoq eller andre brugseni steder i kysten.

4. Uddannelse og Kompetenceudvikling: Investere i vores medarbejderes fremtid gennem uddannelse og kompetenceudvikling, så de kan vokse både personligt og professionelt. Det-te er afgørende for at sikre høj kvalitet i kundeservice og stærk drift.

Som medlem af bestyrelsen vil jeg arbejde hårdt for at realisere disse mål og sikre, at Ka-laalit Nunaanni Brugseni fortsat er en stærk, bæredygtig og innovativ aktør i Grønlands øko-nomi. Sammen kan vi gå nye veje og udvikle vores land, til gavn for alle i Grønland. Jeg be-der om din støtte til at gøre denne vision til virkelighed.


Stem på Mogens Fontain – Sammen mod en bæredygtig fremtid for Grønland.

Jeg skriver for at udtrykke min interesse i at blive en del af Brugsens Bestyrelse. Med min passion for vores lokalsamfund og min erfaring inden for økonomi og ressourcerstyring, tror jeg, at jeg kan bidrage positivt til Brugsenis fremtidige udvikling.

Jeg er en engageret og proaktiv person, der altid stræber efter at gøre en forskel. Gennem mine tidligere erfaringer har jeg udviklet stærke kommunikations- og samarbejdsevner, hvilket er afgørende for effektivt at arbejde i en bestyrelse. I dag er jeg en del af K-33 håndbold afdelingens bestyrelse, derfor har lidt erfaren med bestyrelsesarbejde.

Jeg har altid været interesseret for konkurrence i forhold til pris, efterspørgsel og udbud. Som medlem af Brugsens Bestyrelse vil jeg arbejde for at repræsentere medlemmernes interesser, fremme butikkens bæredygtighed og vækst samt sikre en god konkurrencedygtighed. Jeg ser konkurrence som en global konkurrence og er ikke kun forbundet lokalt i Qaqortoq.

Jeg har lagt mærke til at der er store forskelle i Brugseni i flere forskellige byer, for eksempel Ilulissat Brugseni har en fremragende delikatesse. Jeg så en konkurrencedygtig pris for Playstation 5 i Narsaq, hvor jeg tænker hvorfor er det ikke det samme i Qaqortoq?

Jeg ser frem til at bringe min entusiasme og mine færdigheder til Brugsenis Bestyrelse og til at arbejde sammen med mine kolleger for at gøre vores butik til det bedste sted for vores lokalsamfund.

Med venlig hilsen,

Uvdloriak Sandgreen

Nyttige links

Medlemmer er valgbare til bestyrelsen når:

De er fyldt 25 år

Har bopæl i lokalkredsen

Har en ren straffeattest

Ikke er ansat eller modtager honorar fra en konkurrerende virksomhed

Dokumentation for ikke at have forfalden offentlig gæld på mere end 100.000,00 kr.

En ægtefælle, en samlevende eller andre nære slægtninge, såsom søskende og børn, kan ikke samtidig være medlem af samme bestyrelse.

En ægtefælle eller samlever til en medarbejder i KNB er ikke valgbar til bestyrelsen.

Aqqusinersuaq 4, 2 th. P.O.Box 1092 3900 Nuuk
Attaveqarfigitigut/Kontakt os
CVR 15787406

Kalaallit Nunaanni Brugseni pisianik utertitsisinnaasarpoq, imaluunniit aningaasartai utertissinnaasarpai pisinermiit ullut 14-it qaangiutsinnagit pisinermut uppernarsaat utertitsiniarnermi ilanngullugu takutinneqartillugu. Pisiaq ammarneqarsimassanngilaq.
Nioqqutissat nerisassat ilaanngillat.

Kalaallit Nunaanni Brugseni bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon.
Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer.

© Copyright 2023 · Kalaallit Nunaanni Brugseni 
Cookies og privatlivspolitik Whistleblowerordning

Følg Brugseni