Brugsenis datapolitik

Politik for registrering og brug af data i Brugsenis medlemsprogram
Gældende fra den 1. juni 2018

1 Baggrund

Brugsenis medlemsprogram drives i fællesskab med Coop Danmark A/S.

Brugsenis medlemsprogram består af:

  • Et fysisk og elektronisk medlemskort med eventuelle tilknyttede bikort, som giver adgang til en række medlemsfordele.
  • Divi Plussi på indkøb i alle Brugsenis butikker.*
  • En personligt tilpasset app med personlig adgangskode.
  • Personlig markedsføring, som kan til- eller frameldes efter ønske.

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Brugseni er dataansvarlige efter persondataloven.

Bondata anvendes til at gruppere medlemmerne i forskellige indkøbsprofiler:

  1. Du får scannet dit medlemskort eller din Brugseni app i forbindelse med indkøb.
  2. Dine bondata lagres i databasen hos Brugseni.
  3. Du grupperes med andre kunder med lignende indkøbsprofil.
  4. Indkøbsprofilen bruges til målrettet kommunikation og tilbud til dig.

* Enkelte varer og tjenester, f.eks. spil, tobaksvarer og håndkøbsmedicin giver ikke Divi Plussi.

2 Registrering af oplysninger

2.1 Person-, husstands- og interesseoplysninger

Enhver oplysning afgivet ved indmeldelse i Brugseni registreres. Blandt andet registreres følgende: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mail adresse, butikstilhørsforhold samt husstands- og interesseoplysninger.

Medlemmerne opfordres i egen interesse til at kontrollere, at alle registrerede person-, husstands- og interesseoplysninger er korrekte, og til at opdatere dem, når det er aktuelt.

Opdatering kan ske via Brugseni app’en eller ved at skrive til Medlemsservice på medlemsservice@knb.gl.

2.2 Købsoplysninger

Enhver brug af medlemskortet og dertil hørende bikort i Brugseni registreres.

Når medlemskortet eller dertil hørende bikort anvendes i forbindelse med købet, registreres hvor og hvornår kortet er brugt, hvilke produkter, der er købt, og til hvilken pris købet er sket.

3. Brug af oplysninger

3.1 Købsoplysninger

Oplysninger om det samlede køb registreret på medlemskortet og dertil hørende bikort bruges til at opgøre medlemmets Divi Plussi-saldo samt eventuelle øvrige opnåede medlemsfordele. Disse oplysninger er løbende tilgængelige for medlemmet via Brugseni app’en.

Oplysninger om køb af enkeltprodukter bruges sammen med de afgivne person-, husstands- og interesseoplysninger til at placere medlemmet i en gruppe med en given indkøbsprofil. Dette sker løbende.

Når medlemmet logger på Brugseni app’en med sit medlemsnummer og personlige adgangskode, fremkommer tilbud. Tilbuddenes sammensætning kan være bestemt af medlemmets indkøbsprofil og de afgivne person-, husstands- og interesseoplysninger.

Oplysningerne om medlemmerne og deres køb bruges desuden statistisk af Brugseni til at opnå generel viden om forbrugeradfærd, til at udvikle medlemsprogrammet, til at udvikle og forbedre butikker, varesortiment og tilbud, og til udarbejdelse og udveksling af markedsanalyser med samarbejdspartnere.

Der udveksles kun informationer, der ikke er personhenførbare.

3.2 E-mailadresse

En oplyst e-mailadresse bruges til at fremsende aktiveringslink, log-in koder, foreningsmeddelelser og – hvis medlemmet har givet specifik tilladelse – desuden til at fremsende tilbud om varer fra Brugseni eller eventuelle samarbejdspartnere i medlemsprogrammet, som beskrevet ovenfor under 3.1.

4. Oplysninger udleveres ikke til andre

Kun Brugseni og Coop Danmark A/S har adgang til de i punkt 2 nævnte oplysninger. Oplysningerne udleveres ikke til tredjepart uden medlemmets samtykke til dette. Udlevering kan dog ske til en myndighed under hensyn til almenvellets interesse eller på baggrund af en dommerkendelse, f.eks. i forbindelse med opklaring af en lovovertrædelse. Tilbud, nyheder og medlemsfordele fra eventuelle samarbejdspartnere udsendes altid til medlemmerne gennem Brugseni.

Vælger et medlem at benytte et tilbud fra en eventuel samarbejdspartner, indgår medlemmet i et direkte kundeforhold til partneren, og partneren vil i så fald have mulighed for selv at registrere de oplysninger, som medlemmet afgiver direkte til partneren.

Brugseni stiller krav om at partnerne har en ansvarlig datapolitik.

5.  Indsigt i egne oplysninger

Ved at logge ind med medlemsnummer og personlig adgangskode via Brugseni app’en har medlemmet adgang til at se egne oplysninger (bortset fra oplysninger om køb af enkeltprodukter).

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:

Brugseni Medlemsservice
Aqqusinersuaq 4, 2 th.
Postboks 1092
3900 Nuuk

Mail: medlemsservice@knb.gl.
Telefon: 36 35 00

Ved henvendelse vil Medlemsservice stille krav om dokumentation for at sikre, at oplysningerne kun udleveres til rette vedkommende.

Der opkræves et gebyr for dataudtræk af oplysninger ud over det, der er tilgængeligt for medlemmet via Brugseni app’en. Gebyrets aktuelle størrelse kan oplyses af Medlemsservice.

6. Sletning af oplysninger

Person-, husstands- og interesseoplysninger slettes ikke, men kan opdateres, så længe medlemskabet består.

Købsoplysninger slettes senest 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er foretaget.

Ved udmeldelse eller anden form for medlemsophør slettes alle oplysninger, der ikke kræves opbevaret af hensyn til lovgivningen.

7. Sikkerhed

7.1 Hos Brugseni og Coop

Brugseni og Coop Danmark A/S opfylder Datatilsynets sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger, der er anmeldt til Datatilsynet af en privat virksomhed. Det er f.eks. kun særligt autoriserede medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. Oplysningerne opbevares og behandles i et særligt sikret miljø. Operatører, der behandler data for Brugsenis fordelsprogram, skal leve op til tilsvarende sikkerhedsbestemmelser.

Transmission af data mellem medlemmets PC og Brugseni sker SSL-krypteret.

7.2 Anbefalinger til medlemmet

Den personlige adgangskode til Brugseni app’en giver adgang til at se oplysninger om navn, adresse, Divi Plussi-opsparing mv. Medlemmet opfordres til at beskytte egne oplysninger ved ikke at udlevere den personlige adgangskode til uvedkommende.

Hvis to medlemmer, der hører til samme husstand, har ønsket at få deres medlemskonti sammenlagt, kan begge se oplysningerne via egen adgangskode.

E-mails fremsendes normalt ikke krypteret. Det er medlemmets ansvar at sikre sin e-mailadresse mod uautoriseret brug.

8. Ændringer

Ved ændringer i samtykkeerklæringen eller datapolitikken vil brugerne blive orienteret i forbindelse med log-on og skal ved fortsat log-on tilkendegive accept af de ændrede vilkår.

Aqqusinersuaq 4, 2 th. P.O.Box 1092 3900 Nuuk
Attaveqarfigitigut/Kontakt os
CVR 15787406

Kalaallit Nunaanni Brugseni pisianik utertitsisinnaasarpoq, imaluunniit aningaasartai utertissinnaasarpai pisinermiit ullut 14-it qaangiutsinnagit pisinermut uppernarsaat utertitsiniarnermi ilanngullugu takutinneqartillugu. Pisiaq ammarneqarsimassanngilaq.
Nioqqutissat nerisassat ilaanngillat.

Kalaallit Nunaanni Brugseni bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon.
Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer.

© Copyright 2023 · Kalaallit Nunaanni Brugseni 
Cookies og privatlivspolitik Whistleblowerordning

Følg Brugseni