App-erput downloaderuk

Brugseni app-i pisiniarnerit tamaasa digitalimik ilaasortaanermut allagartarisaruk. Downloaderuk amerlasuunillu iluanaaruteqarlutit.

Qanoq isersinnaanerlutit takuuk

Brugseni-mi ilaasortaaguit isersinnaavutit quppernermi matumani ilitsersuutit malinnerisigut. Ilaasortaanngikkuit najukkanni Brugseni-mut saaffiginnissinnaavutit ilaasortanngorlutillu.

Imaaliorit…

  1. Ilaasortaanermut allagartat tigujuk.
  2. Brugseni app-i ammaruk.
  3. Ilaasortaanermut normut allagartap saqqaaniittoq immersugassami Ilaasortaanermut normu-mi allaguk.
  4. Stregkodemi allagartap muminganiittumi kisitsisit kingulliit arfinillit immersugassamut Kode isissutissaq-mut allakkit.
  5. Illit pillutit paasissutissat alakkakkit eqqortuunersullu qulakkeerlugu.

Atuagassiaq Samvirke atuaruk

App-erput aqqutigalugu atuagassiaq Samvirke saqqummersoq nutaanerpaaq akeqanngitsumik periaannaavat. Ulluinnarni atugassannut allarpassuarnullu isumassarsiorit.

Divi Plussi-ssatit ingerlaannaq takusakkit

Brugsenimi pisiniaraangavit pisiatit tamangajaasa 3%-imik Divi Plussinnassutigisarpatit. Ilaasortatsinnut aaqqissuussarput tunngavigalugu aningaasat katersukkavit ingerlaannaq atornissaannut periarfissaqarput. App-imit ajornanngitsumik qanoq katersaqartiginerlutit malinnaavigisinnaavat.

Ilaasortaanermut allagartat atorniarukku uninngasuutitit karsimi apeqqutigisinnaavatit aningaasaatitillu atorlugit ilaasortaanermut allagartavit atorneratigut.

Divi Plussi-ssatit isaapput

Divi Plussi-ssatit kontonnut pisimasut ingerlaannaq takusinnaassavatit

Neqeroorutinik aviisit nutaat digitaliusullu pisiassanik allattuivittallit

Brugseni app-i atorlugu pisiassannik pisariaqartitannik allattueriaannaavutit. Pisinialeraangavit pisiassatit takusariaannaassavatit.

Pisiassat pisariaqartitatit allattukkanut ilanngutitikkit neqeroorutinik aviisimit toqqaannartumik. App-imi neqeroorutinik aviisi Neqeroorutit ataanni ammaannassavat pisiassallu pisiarerusutatit toorlugit, taava neqeroorutit automatiskimik pisiassanik allattukkannut ilanngunneqartassapput. Aamma ilaasortanut neqeroorutinik najukkannilu neqeroorutinik pisiassannik allattukkannut ilanngussigit.

Pisiassatit allattukkanniittut nalunaaqutsersoriaannaavatit koorinnut ilereeraangakkit. Taamaattumik pisiassanik allattuivik pisiniarfimmiinninni atortaruk pisiassatit tamaasa eqqaamaniassagakkit.

Aamma pisiassannik allattukkatit allanit takuneqarsinnaatissinnaavatit nutaanik ilanngussillusi allattueqatigiissinnaaniassagassi. Pisiassanik allattukkat nutartissagaangat ammut ’nusuttaruk’.

Tamatuma saniatigut pisiassat allagartaanni naqqiisinnaavutit immikkoortiterisinnaallutillu, taamaalillutillu pisiassatit pilersaarusiorlugillu aaqqissuussinnaavatit.

Karsimi akileeriaannaagit

App-i atorlugu karsimi akileriaannaavutit kortinik atuisariaarullutit. Kortit akiliutigisartakkat app-imut attavilersinnaavat karsimilu mobilit scannersinnaallugu. Ilaasortaanermulli allagartat pisarnittut suli atortarsinnaavat.

Imaaliorit…

1. Pisiassatit ilioqqakkit

2. Karsimi sulisoq oqarfigiuk app-i atorusukkit

3. App-i ammaruk, “Scan & betal” tooruk akiliisarfimmilu QR-kode scannerlugu

4. 200 kr. sinnerlugu atuiguit kode isissutissat korti akiliutit app-imut ilanngukkakku pilersitat aamma toortassavat

* QR-kode scannersinnaanngikkukku mobilinni Bluetooth ikiinnassavat mobilillu akiliisarfiup qaavaniitillugu.

Nutaanerpaanik ilaasortanullu neqeroorfigittarit

App-imi neqeroorutitsialaat takusariaannaasassavatit. Sap. ak. neqeroorut tuuginnartassavat. Sapaatip-akunneranut neqeroorutinik aviisi ilaasortanullu neqeroorutit immikkut ittut app-imi takusinnaavatit.

Pisinermut uppernarsaatitit ataatsimut katersorsimasuutigikkit

App-i ilaasortaanermulluunniit allagartat atoraangakku pisinermut uppernarsaatit automatiskimik app-imi toqqorneqartassaaq. Takoqqeriaannaavat toqqagassani Pisinermut uppernarsaat toorlugu.

Atoruminartoq

Aningaasat nerisassanut atugassat aqukkuminassapput pisinermut uppernarsaatit ataatsimut katersorsimatikkukkit. Pisinermut uppernarsaatitit tamarmik ataatsimut digitaliusumik toqqorneqassapput.

Oqaatsit mobilinni atorneqartut atorneqarput

Mobilinni oqaatsit kalaallisut toqqarsimagukkit app-it aamma kalaallisut atorsinnaassavat. Tamanna allanngortissinnaavat mobilinni indstillinger-mi, app-imiunngitsoq, allannguillutit.

Mobilit tamakkeratik kalaallisuumik toqqaaffiusinnaapput. Taamaattumik ilaatigut app-ip qallunaatoortaa atortariaqartarsinnaavoq.

App-imut tunngasunik apeqqutissaqarpit?

App-imut tunngasunik apeqqutissaqaruit app-imi nittartakkatsinnilu Apeqqutigineqarajuttut atuarsinnaavatit imaluunniit ilaasortanik sullissivimmut attaveqarsinnaavutit uunga allallutit.

Aqqusinersuaq 4, 2 th. P.O.Box 1092 3900 Nuuk
M: info@knb.gl T: +299 36 35 00 
CVR 15787406

Kalaallit Nunaanni Brugseni pisianik utertitsisinnaasarpoq, imaluunniit aningaasartai utertissinnaasarpai pisinermiit ullut 14-it qaangiutsinnagit pisinermut uppernarsaat utertitsiniarnermi ilanngullugu takutinneqartillugu. Pisiaq ammarneqarsimassanngilaq.
Nioqqutissat nerisassat ilaanngillat.

Kalaallit Nunaanni Brugseni bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon.
Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer.

© Copyright 2021 · Kalaallit Nunaanni Brugseni 
Cookies og privatlivspolitik

Følg Brugseni