KALAALLIT NUNAANNI BRUGSENIMI ILINNIARTUNNGORIT

Brugsenimi ilinniarsinnaasat

Brugsenimi ilinniarfissanik neqeroorfigisinnaavatsigit ukua arlaat ilinniagarilerniarukku:

  • Gastronomiassistenti
  • Iffiortoq kaagiliortorlu
  • Neqaarniart
  • Inuussutissalerinermi assistenti imlt. ikiorti
  • Pisiniartitsisoq

Suliffeqarfiuvugut ineriartorluarfiusoq, taamaattumillu ilinniarfittut suliffinnik misileraaffiulluartumik neqerooruteqarsinnaavugut suliatsigut piginnaasaqarfigilerluarsinnaasannik.

Ilinniartuvut Kalaallit Nunaata siunissaatut isigaavut. Ingerlaavartumik ilinniartunik sulisitsisarpugut.

Illoqarfinni ataasiakkaani pisiniarfiit qinnuteqarfigineqarsinnaapput: uani
Ilinniarnerit peqataaffigissallugu qilanaarpugut.

Gastronomassistenti

Iggavitsinni gastronomassistentitut ilinniartutut suliassanik assigiinngitsorpassuarnik ilinniartinneqassaaatit. Iggavinni nerisassanik pisiniarfinni tuniniagassanik suliffeqarfinnullu tunisassanik piereersaaneq akisussaaffigineqarpoq. Ulluinnatit sulilluarfiussapput iggavimmilu suliffeqarfimmiittumi sulinermut tunngasut tamaasa misilittagaqarfgilernissaannut periarfissaqarluassaatit. Brugsenimi sulissutigissavarput misilittagaqarlualernissat atorfigilergassanni atorluarsinnaasannik. Suliffeqarfittut pingaartitaraarput qulakkeerniassallutigit ilinniarninni naammattunik pisariaqartitannik misilittagaqalernissannut sinaakkutissat pitsaasut qulakkeerniassallugit.

Ilinniagaq pillugu uani atuarnerugit:
www.inuili.gl aamma
www.techcollege.dk

Praktikkerfissat:
Brugseni Nuuk, Brugseni Qaqortoq og Brugseni Ilulissat

Neqaarniaq

Brugsenimi neqaarniatut suliffimmi misilittagaqarfigisariaqakkannik misilittagaqalersinnaanissannik periarfissinneqassaatit. Neqaarniarfitsinni ilinniartut pisiassat nalinginnaanerusut pisiassallu Nunatsinneersut suliarisassavatit. Neqaarniarfimmi ilinniarninni suliffeqarfimmiittumiinneq misilittagaqarluarfigilerumaarpat. Suleqatit neqaarniartuunermut tunngasunik tamanik ikiuisinnaallutillu ilinniartitsisinnaasut suleqatigissavatit. Sulisuvut ilinniarsimasuusut misilittagaqarlualernissannik qulakkeerissapput ilinniarninni iluaqutigilluarumaakkannik. Aamma ilinniarnerup nalaani immikkut sammivimmik pisiniarfimmi neqaarniatut, nerisassanik sassaalliutissalerisutut, toqoraasutut imaluunniit pølseliortut toqqaarusussaguit ikiorsinnaavatsigit.

Ilinniagaq pillugu uani atuarnerugit:
www.inuili.gl aamma www.ucholstebro.dk

Praktikkerfissat:
Brugseni Nuuk, Brugseni Qaqortoq, Brugseni Maniitsoq, og Brugseni Ilulissat

Iffiortoq kaagiliartorlu

Brugsenimi iffiortut pikkorissut iffiornermi misilittagaqarlualernissannut ikiuinissamut piareersimapput. Iffiorfitsinni ilinniartutut assigiinngitsut iffiortassallutillu kaagiliortassaatit. Iffiortunngorniatut ulluinnatit ullaaralaakkut aallartittassapput ulluinnarnilu pisunut tamanut peqataasassallutit.

Isumaqarpugut ilinniarfissatut akisussaaffigigipput pitsaanerpaamik siunissaqarnissannik qulakkeerinissarput. Taamaattumik ilinniarninni iffiortutut suliassat pingaarnerpaat pillugit ilinniartinneqassaatit ilinniarninnik naammassinnilluarnissannut angusaqarluarlutillu.

Ilinniagaq pillugu uani atuarnerugit:
www.inuili.gl aamma www.ucholstebro.dk

Praktikkerfissat:
Brugseni Nuuk

Inuussutissalerinermi assistenti imlt. ikiorti

Iggavitsinni ilinniartutut inuussutissalerinermut tunngasunut assigiinngitsorpassuarnut ilinniartinneqassaatit. Iggavinni nerisassanik pisiniarfinni tuniniagassanik suliffeqarfinnullu tunisassanik piereersaaneq akisussaaffigineqarpoq. Ulluinnatit sulilluarfiussapput iggavimmilu suliffeqarfimmiittumi sulinermut tunngasut tamaasa misilittagaqarfgilernissaannut periarfissaqarluassaatit. Brugsenimi sulissutigissavarput misilittagaqarlualernissat atorfigilergassanni atorluarsinnaasannik. Suliffeqarfittut pingaartitaraarput qulakkeerniassallutigit ilinniarninni naammattunik pisariaqartitannik misilittagaqalernissannut sinaakkutissat pitsaasut qulakkeerniassallugit.

Ilinniagaq pillugu uani atuarnerugit:
www.inuili.gl

Praktikkerfissat:
Brugseni Nuuk, Brugseni Maniitsoq, Brugseni Sisimiut, Brugseni Qaqortoq og Brugseni Ilulissat

Pisiniarfimmioq

Brugsenimi pisiniartitsisunngorniatut pisiniartitsinermut tunngasut tamaasa paasisimasaqarfigillualissavatit. Ulluinnatit sulilluarfiusassapput pisiniarfitsinnilu assigiinngitsuni misilittagaqarfigilissallugit. Ilinniarninni iluaqutigilluagassannik suliassinneqartassaatit. Pisinianik sullissinneq ilinniassavat, sullissinerup pingaaruteqassusia pillugu pisiassanillu pitsaanerpaamik qanoq tuniniarneqartarnerat pillugu ilisimasaqalissallutit. Ilinniarnerit naammassigukku pisiniarfimmiuunerup silarsuaani suliassanik assigiinngitsorpassuarnik naammassinnissinnaalissaatit, niuertarfeqarnerlu pillugu ilisimasarpassuaqalissallutit.

Praktikkerfissat:
www.ninuuk.gl aamma www.cak.gl

Praktikkerfissat:

Brugseni Nuuk, Brugseni Qinngorput, Brugseni Natalie, Brugseni Nuukullak, Brugseni Maniitsoq, Brugseni Sisimiut, Brugseni Nanortalik, Brugseni Narsaq, Brugseni Qaqortoq, Brugseni Paamiut og Brugseni Ilulissat

Uani ilinniartut namminneq misilittagai pillugit atuagaqarsinnaavutit

Mikkel Stenskov, Iffiortoq kaagiliortorlu

Mikkel Qaqortumeersuuvoq.

Brugseni Nuup iffiorfiani iffiortunngorniaavoq. Iffiortunngorniatut ilinnialernissani sioqqullugu, Mikkeli meeqqat atuarfiani naammassereernerup kingorna Tuluit Nunaannut ukiijartorsimavoq, naammassigamiullu Qaqortumi GUX-ersimavoq. GUX-ernermini paasisimavaa iffiortutut ilinniaqqikkusulluni, iffiorneq nuannarisarijuaannarnikuugamiuk.

Taamaattumik suliffimmik sungiusarfissarsiornermini Brugseni Nuuk periarfissatuatut isigisimavaa, iluatsissimallugulu novembarillu aallaqqaataani 2021-imi aallartissimalluni. Ilinniarnermi aamma Danmarkimi Holstebromi UCH-mut atuagarsoriarnikuuvoq.

Holstebromi ilinniarnerminik tunngaviusumik ingerlatsinermi, ukiuunerani atuanngiffeqarnerup nalaani ilinniartut ineqarfiisa matoqqasarnera pissutigalugu, sapaatip akunnera ataaseq Jyllandip kujataani Høruphav-imi SuperBrugsenip neqaarniarfiani sungiusaataasumik sulisimavoq, tamannalu Brugseni Nuuk aamma HR-mit aaqqissuunneqarsimavoq BALS-ikkormiut (Brugsforeningen Als og Sønderjylland) suleqatigalugit. Tamannalu tassa periarfissaavoq inuussutissalerinermik ilinniagallit ilinniariarneranut atatillugu (neqaarniat, igasut, iffiortut imaluunniit kaagiliortut).

Mikkelip ilinniarnini naammassiguniuk suliassaqarfimminilu misilittagaqaleruni, takorloorpaa misilikkusussinnaallugu nunami allammi sulinissaq tassuunakkut aamma isumassarsiorsinnaanissani takorloorlugu kingusinnerusukkut nammineq iffiorfimmik ammaanissaminut imaassinnaasoq Qaqortumi.

Mikkili isumaqarpoq iffiortunngorniassagaanni pingaaruteqartoq, piareersimaffigissallugu unnuakkut nikerartumillu sulisarnissaq, taamaattumik eqqarsartaatsikkut aamma timikkut nukittunissaq pisariaqarpoq aammalu piffissaq eqqorlugu suliartortuartarnissaq.

Mikkelip ilinniartunngorusuttunut kaammattuutai:
Pingaaruteqarpoq piffissamik eqquisinnaalluni suliartortarnikkut aalajaattuunissaq, aammalu assassorluni ilinniarnissamut piareersimanissaq, timikkut eqqarsartaatsikkullu nukittuniarnissamik aallussinissaq,

aammalu suleqatigiinnut akuunissamut ammaffiginninnissaq, tassuunakkut qanimut attaveqaatit pilersinneqartarmata.

Føbe Davidsen, Catér & kantineassistenti

Føbe Qassimiuni inunngornikuuvoq, ilaatigullu Alluitsup Paani aamma Qaqortumi peroriartornikuulluni.

Siusinnerusukkut Cater- aamma Kantineassistentitut Brugseni Qaqortumi ilinniartuusimavoq, ullumikkullu tassani delikatessemi aqutsisuulluni. Ilinniakkani naammassigamiuk aallaqqaammut delikatessemi ikiortaasimavoq ukiut marluk qiteqqullugit tassani sulereerluni aalajangersimavoq højskolessalluni, tamannalu marloriaq ingerlassimavaa allanik misilittaarusoriarami. Kingornalu Brugseni Qaqortumut uteqqissimavoq, maannakkullu ukiuni arfinilinngulersuni delikatessemi aqutsisutut atorfeqarsimalerpoq.

Føbep ilinniagaq taannarpiaq toqqarsimavaa, nerisassiorneq nuannarisarigamiuk, tamannalu aamma pingaaruteqarsorivaa suliassaqarfiup nuannarinissaa ilinniakkamik naammassisaqassagaanni, pingaaruteqarluinnarporlu aamma suliffimmi piffissamik paarinnilluarnissaq aammalu ullaakkut makiaartarnissap ajoriffissaqartinnginnissaa.

Ullumikkut suliffini nuannarisorujussuuvaa, suliffeqarfimmit tamanit aqutsisunut, aqutsisutut ineriartornermut ingerlatsinermut peqataasimavoq, tamatumallu kinguneraa aqutsisutut nukittunerusumik inissisimalernissaminut piareersimanerulernera, kisianni aamma inuttut paasisaqarnerulersimavoq sulilu kajumissuseqarluni inuttut ineriartornissaminut. Suliffini nuannarilluarpaa avatangiisit qiimasaarfiulluartarmata.

Føbep ilinniartunngorusuttunut kaammattuutai:
Nerisassiorneq nuannarisarigukku, taava inuutissasiutinik ilinniarneruvoq ineriartornissamut periarfissaqarluartoq aammalu suliffittaarnissamut periarfissaqarluartoq. Pingaaruteqarpoq atuagarsornermut malinnaalluarnissaq aammalu piffissamik malittarinnilluarnissat.

Najaaraq Zeeb Hansen, Tuniniaanermi aqutsisoq

Najaaraq Nuumminngaanneersuuvoq.

Brugseni Nuummi ilinniartuutiginikuuvarput, siornalu 2023-imi pisiniarfimmiutut ilinniarnini naammassisimavaa, ullumikkkullu nillataartulerivimmi tuniniaanermut aqutsisutut atorfeqarluni. Brugsenimi sulinera meeqqat atuarfianili atuarallarami, atuarnermi saniatigut Brugseni Qinngutsinni aallartissimavoq, meeqqat atuarfianilu naammassingami ingerlaannarsimalluni, kingornalu Brugseni Nuummut nuussimavoq. Taamanikkullu pisiniarfiup pisortaanut tullersortaasimasup kaammattorsimavaa pisiniarfimmiutut ilinniarnissaanut.

Pisiniarfimmiutut ilinnarnermini aamma piginnaasalinnut ineriartortitsinermik ingerlatsinermut peqataasimavoq, ineriartortitsinermik ingerlatsineq sulisunut ilinniartunulluunniit aaqqissuussaavoq, pisiniarfiit pisortaasa innersuussineratigut aqutsisunit imaluunniit aqutsisussatut piukkussanut peqataaffigineqarsinnaasoq. Ilinniakkaminik aallarteqqammerluni aamma Brugsenip ilinniartunut katersuuttitsisarneranut peqataanikuuvoq, tassanilu pisiniarfinnit tamanit ilinniartut imminut ataqatigiinnerulernissaat siunertarineqartarpoq, tamannalu assut nuannarisimavaa ikinngutitaartorfiusimallunilu, ulloq manna suli attaveqarfigisaminut.

Najaaqqap ilinniarnermini aamma maannakkut atorfeqarnermini paasisimavaa qanoq timikkkut nukittunissaq pingaaruteqartiginersoq, soorlu aamma ilikkarsimavaa naammagittarsinnaanerup aamma inissaqartitsinerup pingaaruteqartiginera, aammalu aalajaatsuunissap tunniusimanissallu qanoq pingaaruteqartiginera, tassuunakkummi aamma immikkoortortamini sulisuminut maligassiuilluarsinnaajumalluni.

Najaaqqap ilinniartunngorusuttunut kaammattuutai:
Pisiniarfimmiunngorniaraanni pingaaruteqarpoq pisiniarfimmik aqutsinermut, sulisunik aqutsinermut aamma ingerlatsinermut minnerunngitsumillu niuertuunermut ilinniarusussuseqarnissaq. Atuagarsoriartarnermi aamma pingaaruteqarluinnarpoq atuagarsornermi malinnaalluarnissaq aammalu suliffimmi sungiusarnerup nalaanni immikkoortortaqarfiit assigiinngitsut misilerarnissaannut kajumissuseqarnissaq

Jonas Rohmann Pedersen, Neqaarniaq

Jonas Nuummiuuvoq.

Siusinnerusukkut Brugseni Nuummi neqaarnianngorniatut ilinniartuunikuuvoq, maannakkullu neqaarniarfimmi Mestersvenditut atorfeqarfigalugu, ilinniarnialeramili neqaarniatut ilinniarnissaq aallaqqaammut takorloorsimanngikkaluarpaa atuarnermik qatsussisooqqanikuunini pissutingalugu. Taamaattumik aallaqqaammut Danmarkimi efterskoleqqaarsimavoq, højskolerlunilu aammalu sakkutujusussaaneq ingerlateqqaarsimallugu.

Ukiualuit Danmarkimeereerluni Nuummut uterami Brugseni Nuup neqaarniarfiani poortuisutut aallartinnginnermini assigiinngitsunik misilittaaqqaarsimavoq, poortuisutut ukioq ataatsip missaani sulereerluni, saffiuutut ilinniassalluni aalajangersimangaluarpoq aatami tumai malillugit. Suliaqarfilli tamanna nuannarivallaarsimanngilaa aammalu Brugsenimi sulisimanini maqaasilersimallugu, taamaattumik uternissaminut qinnuteqarsimavoq. Tamatumap kingunerisaanik neqaarnianngorniatut aallartissimavoq, paarlakaattumillu Danmarkimi UCH Holstebromi atuagarsoriartarsimavoq Brugseni Nuummi suliffimmi sungiusartarsimalluni.

Neqaarnianngornissaq toqqarsimavaa uninngaannarnissaq itinngunarigamiuk nuannarisaralugulu timini atorlugu suliaqarnissaq, saniatigullu aamma nuannaralugu pisinianik kiffartuussinissaq. Brugseni Nuup neqaarniarfiani suleqatigiit akornanni susassareqatigiinneq atugaalluarpoq aammalu ikioqatigiilluartarlutik. Neqaarnianngorniarnermi aamma toqqissisimanarsimavoq neqaarniat pisortaata saaffigisinnaajuaannarnerata saniatigut sulisoqarnermik immikkoortortaqarfik ilinniartunut isumaginnilluartarmat, soorlu atuagarsoriarnissamut angallannikkut, atortussatigut isumagisassanik isumaginnittarmat. Aammalu ineriartornissamut periarfissarpassuaqarpoq, soorlu aamma immikkut ilisimasaqalernissamut aamma piginnaanngorsarfissaqarluni.

Ullumikkut Jonas ilinniarnermini sungiusarfigisimasamini Mestersvenditut atorfeqarpoq, ukiorlu aamma Aarhusimi aalisagaarniarfimmut P. Clausens Fiskehandlerimut sapaatip akunnera

piginnaanngorsariaqqammerpoq. Suliaqarfimmini suli ilinniarusuppoq kingusinnerusukkullu aamma neqaarniat pisortaatut inissikkusulluni, tamannali aatsaat immaqa ukiut 5-6 ingerlareerpata naatsorsuutigivaa.

Jonas’ip ilinniartunngorusuttunut kaammattuutai:
Tunuarsimaarnani ittoornanilu misileraanissamut ammasuusariaqarpoq, soorlu aamma neqaanianut misilittagartuunut naalaarsinnaassuseqartariaqarpoq suliassaqarfik ilikkarluarfigerusukkaanni.

Hansigne S. Nielsen, Pisiniarfimmioq

Hansigne Upernaviup eqqaani Tasiusameerpoq.

Tasiusami najugaqarallarami piffissani assigiinngitsuni pisiniarfimmi sulisuusarsimavoq aammalu kommunep allaffiani paarlattaasarnikuulluni, taamaattumik Hansignemut pissusissamisuuinnarsimavoq taakkununnga sammisumik ilinnialernissaq.

Aallaqqaammut Nuummi Niuernermik Ilinniarfimmi TNI Flex-eqqaarsimavoq, TNI Basis-ernermillu aallartinnginnermini aalajangersimavoq Brugseni Nuummut praktikkerfissarsiorniarluni, takusinnaagamiuk periarfissagissaarnerusinnaasoq suliffeqarfimmut pisiniarfeqaatigalunilu allaffeqarfilimmut, taavalu aamma Nuummiiginnarusulluni, meeqqanimi pingasunit marluk Nuummeeqatigilereernikuullugit.

Hansignemut ilaatigut unamminartarsimavoq anaanatut kisimiittutut ilinniartuuniarneq, pingaartumik suliffimmit piumasarineqaraagat nikerartumik sulisariaqartarneq. Inuttut tamaviaarnalaarsimavoq ikiortissarsiortariaqartarneq imaluunniit meeqqaminut paarsisussarsiortarneq, tassami inuttut aamma ittoortuunini peqqutiginerpaallugu.

Ilaatigut ittoortuunini peqqutigalugu suliffimmi tunuarsimaassutigisarpaa aammami atuagarsoriaraagami. Suliffimminili arriitsunnguamik ilisarisimasaqaleriartuaalersimavoq, tassanilu aamma imminut isumassueqatigiinneq nuannersumillu ikasaqatigiinneq pisinnaasalersimalluni, taamaattumik tassuunakkut aamma suliffimmik nuannarinninneq annertusiartorsimalluni suliartornissarlu kajuminnarnerulertarluni. Maannakkut aamma atuagarsoriarnermini ilinniartitsisuminit maluginiarneqarsimavoq siornatigornut naleqqiullugu ammanerulersimanera.

Hansignep ilinniartunngorusuttunut kaammattuutai:
Pingaaruteqarpoq atuagarsornermut malinnaalluarnissaq, sukkasoorujussuarmik kinguussaasoqarsinnaasarmik atuartitsinerit peqataaffiginngitsuulaarsimagaanni. Atuartitsinernulli peqataanngitsoorsimagaanni, tunuarsimaarnanni ilinniartitsisut aamma ilinniartoqatit apersorluartarnissaat tunuarsimaarfiusariaqanngilaq, tassuunakkut angummateqqittoqarsinnaasarmat.

Aqqusinersuaq 4, 2 th. P.O.Box 1092 3900 Nuuk
Attaveqarfigitigut/Kontakt os
CVR 15787406

Kalaallit Nunaanni Brugseni pisianik utertitsisinnaasarpoq, imaluunniit aningaasartai utertissinnaasarpai pisinermiit ullut 14-it qaangiutsinnagit pisinermut uppernarsaat utertitsiniarnermi ilanngullugu takutinneqartillugu. Pisiaq ammarneqarsimassanngilaq.
Nioqqutissat nerisassat ilaanngillat.

Kalaallit Nunaanni Brugseni bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon.
Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer.

© Copyright 2023 · Kalaallit Nunaanni Brugseni 
Cookies og privatlivspolitik Whistleblowerordning

Følg Brugseni