Vellykket generalforsamling og workshop i Ilulissat

Lørdag den 28. maj 2022 var endnu en historisk dag for Kalaallit Nunaanni Brugseni (KNB), hvor i alt 53 personer var samlet på Hotel Arctic i Ilulissat til den første ordinære generalforsamling for den nye medlemsvalgte bestyrelse samt lokalrådene (Brugsenip Ilaasortaasa Sinniisaat – BIS) for hver af de byer, hvor Brugseni er repræsenteret i Grønland. Ved generalforsamlingen blev der valgt en ny formand og næstformand for bestyrelsen.

Inden generalforsamlingen havde alle deltagerne været samlet til en intern workshop på to dage, hvor alle blev ført ind i det værdigrundlag, som KNB bygger sin forening og detailvirksomhed på. Samtidig var besøget i Ilulissat første gang, at den nye bestyrelse for KNB fik mulighed for at mødes fysisk med hinanden og med direktionen.

Lokale aktiviteter kombineret med nationalt fokus

Greenland Room på Hotel Arctic dannede rammen for workshop-dagene den 26. og 27. maj 2022, hvor både de nye bestyrelsesmedlemmer og BIS-medlemmer deltog aktivt.

– Vi havde lejet dette fine konferencerum på Hotel Arctic, da vi gerne ville skabe den bedste ramme for alle deltagere ved workshoppen og generalforsamlingen. Vi havde udsmykket konferencerummet med en masse plakater fra vores arbejde med De 17 Verdensmål, FNs Global Compact, billeder fra vores butikker og medarbejdere, Brugseni-bannere og meget andet. Alt dette i kombination med den fantastiske service og hjælp vi fik fra personalet på Hotel Arctic fik vi skabt de helt perfekte rammer, fortæller direktør Susanne Christensen.

Dagene gav mulighed for at samles i foreningen på tværs af de lange afstande, skabe nye relationer og dele viden og idéer omkring de nye opgaver, der skal varetages både nationalt og lokalt. Den nye foreningsstruktur i KNB har skabt en helt ny retning for detailvirksomheden, hvor både lokal forankring af medlemmer i nærmiljøet går hånd i hånd med en ny bestyrelse, der overordnet sætter retningen ud fra et nationalt perspektiv.

– De foregående år har en stor del af vores ledere i KNB været igennem en lederuddannelse, som vi i Brugseni kalder Suugaq. På denne uddannelse er vi blevet trænet i forskellige værktøjer til at skabe og fastholde tillidsfulde relationer, og nogle af disse værktøjer blev brugt på workshoppen, hvor en stor del af deltagerne ikke tidligere har mødt hinanden og deltaget i foreningsarbejdet for Brugseni, fortæller Benny Reffeldt Otte, der er chef for HR, Kommunikation og Marketing.

De nye BIS’er, som danner et lokalråd af medlemsvalgte repræsentanter i hver by, fik værktøjer til at varetage deres opgaver. I hver by var deltagerne selv engageret i at udforme deres årshjul af aktiviteter, samtidig med at de fik værktøjer til at styre projekter og lokale budgetter.

– Vi ønskede at få de forskellige BIS’er til at mødes med hinanden, både for den enkelte by og på tværs af byerne, så de kunne hjælpe og inspirere hinanden, samtidig med at vi ville give dem nogle værktøjer, de kunne gå hjem og bruge direkte. På begge dage summede det af livlig aktivitet. Vi fik lagt ambitiøse planer i hver by, som skal skabe sjove aktiviteter for medlemmerne, og drøftet idéer til hvordan verdensmålene kan bruges i mindre skala til at drive bæredygtige tiltag.

En ny bestyrelse og formand for KNB

Samtidig fik den medlemsvalgte del af bestyrelsen mulighed for at mødes fysisk for første gang efter valget i april. Alle medlemmer af den nye bestyrelse var dybt engagerede begge workshopdage, da de nye BIS’er i hver by fremover skal referere direkte til bestyrelsen.

Ved generalforsamlingen blev der også valgt formand, næstformand og suppleanter, og posterne blev fordelt således:

  • Formand for bestyrelsen: Mogens Fontain, Qaqortoq
  • Næstformand for bestyrelsen: Nuka Mette-Marie Larsen, Nuuk
  • Suppleant for formanden: Gertrud Geisler, Nanortalik
  • Suppleant for næstformanden: Karl Otto Iversen, Ilulissat

– Jeg er både stolt over og taknemlig for at jeg blev valgt ind som bestyrelsesformand for hele KNB. Jeg har igennem mange år været engageret i foreningsarbejdet i Brugseni fra en lokal vinkel i Qaqortoq, og nu glæder jeg mig rigtig meget til at bruge min erfaring i en mere national sammenhæng. Brugseni er en vigtig virksomhed for Grønland, og jeg vil gøre mit til at virksomheden fortsætter i samme gode spor og udvikler sig i takt med at omgivelserne hele tiden forandrer sig. Jeg har stor tiltro til de værdier, som virksomheden bygger på, og jeg glæder mig til at være med til at sætte retningen fremover, fortæller den nye bestyrelsesformand Mogens Fontain.

I den kommende tid vil de siddende bestyrelsesmedlemmer udpege to øvrige bestyrelsesmedlemmer, som vælges efter at der er foretaget en analyse af kompetencer og af de områder, der skal styrkes. Derefter vil bestyrelsen bestå af i alt 7 medlemmer, der fremover vil sætte retningen for KNBs virke i Grønland.

Aqqusinersuaq 4, 2 th. P.O.Box 1092 3900 Nuuk
Attaveqarfigitigut/Kontakt os
CVR 15787406

Kalaallit Nunaanni Brugseni pisianik utertitsisinnaasarpoq, imaluunniit aningaasartai utertissinnaasarpai pisinermiit ullut 14-it qaangiutsinnagit pisinermut uppernarsaat utertitsiniarnermi ilanngullugu takutinneqartillugu. Pisiaq ammarneqarsimassanngilaq.
Nioqqutissat nerisassat ilaanngillat.

Kalaallit Nunaanni Brugseni bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon.
Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer.

© Copyright 2023 · Kalaallit Nunaanni Brugseni 
Cookies og privatlivspolitik Whistleblowerordning

Følg Brugseni